APKOPES

PEUGEOT automobiļu ražotājs ir noteicis Peugeot automobiļu kārtējo apkopes darbu plānu, tas ir atkarīgs:

 • no automobiļa dzinēja,
 • no automobiļa aprīkojuma.

Atkarībā no automobiļa lietošanas nosacījumiem, var būt nepieciešams izmantot apkopes plānu smagiem lietošanas apstākļiem. Visu PEUGEOT automobiļu kārtējo apkopes darbu plāni ietver:

 • regulārus apkopes darbus,
 • papilddarbi ir atkarīgi no automobiļa dzinēja, aprīkojuma, vecuma un nobraukuma.

Kārtējā apkopes plāna regulāro darbu un papilddarbu intervāls ir atkarīgs:

 • no automobiļa nobraukuma,
 • no automobiļa vecuma.

Ikviena jauna Peugeot automobiļa individuālais kārtējo apkopes darbu plāns tiek nodots lietotājam kopā ar jaunu automobili. Informāciju par vecāku Peugeot modeļu apkopes plāniem pieprasi mūsu servisa konsutantiem.

Regulārie apkopes darbi:

 • automobilī esošo iekārtu pārbaude (skaņas signāls, stāvbremze...),
 • riepas pagaidu labošanas komplekta beigu datums (atkarībā no aprīkojuma),
 • pārbaudes ap automobili (riepu, priekšējo un aizmugures lukturu stāvoklis...);
 • pārbaudes zem dzinēja telpas vāka, t.sk. šķidrumu papildināšana, ja nepieciešams (dzesēšanas šķidrums, bremžu šķidrums...);
 • pārbaudes atbilstoši valstī spēkā esošajiem likumiem (izņemot Valsts tehniskā apskate);
 • ūdens izlaišana no dīzeļa dzinēja degvielas filtra;
 • motoreļļas maiņa;
 • eļļas filtra maiņa;
 • apkopes intervāla rādītāja atjaunošana;

Pārbaudes zem automobiļa regulāro apkopju laikā:

 • drošības pārbaude (bremzes, stūre ...);
 • šķidrumu cirkulācijas un pārnesumkārbas drošība pret noplūdēm....

Papilddarbi atkarībā no vecuma un nobraukuma:

 • degvielas filtra maiņa,
 • gaisa filtra pārbaude,
 • gaisa filtra maiņa;
 • gaisa ievada caurules pārbaude,
 • papildvielas pievienošana automobiļiem ar kvēpu filtriem,
 • kvēpu daļiņu filtra maiņa,
 • dzesēšanas šķidruma maiņa,
 • bremžu šķidruma maiņa,
 • salona filtra maiņa,
 • priekšējā tilta ģeometrijas pārbaude (paralēlums),
 • pārnesumkārbas eļļas līmeņa pārbaude,
 • diferenciāļu un sadales kārbas eļļas līmeņa pārbaude,
 • pārnesumkārbas eļļas maiņa,
 • diferenciāļu un sadales kārbas eļļas maiņa,
 • kardāna vārpstas pārbaude,
 • aizdedzes sveču maiņa,
 • vārstu izplešanās atveru pārbaude,
 • dīzeļdegvielas filtra maiņa,
 • AdBlue papildvielas pievienošana (jaunajiem dīzeļdzinējiem).

Padomi un regulāri veicamie darbi Peugeot automobiļa lietotājam:

 • Pārāk zems vai augsts eļļas līmenis var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus. Iesakām regulāri pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni, ik pēc 3000-5000 km, atkarībā no lietošanas apstākļiem. Pievienojot eļļu, ievērojiet apkopes grāmatā minētos norādījumus.
 • Reizi mēnesī uz dažām minūtēm ieslēdziet klimata kontroli, ja parasti to neizmantojat. Klimata kontrole ir saistīta ar salona filtru, kā maiņas laikā ir jāievēro ražotāja norādījumi.
 • Laiku pa laikam notīriet stikla tīrītāju gumijas ar stiklu mazgāšanas šķidrumu, izmantojot drānu vai susināmo papīru. Neefektīvu stikla tīrītāju darbu un troksni var izraisīt arī iestrēguši stiklu tīrītāju savienojumi vai nodiluši piedziņas mehānismi. Neieslēdziet stikla tīrītājus, kad stikls ir sauss vai arī stikla tīrītāji ir piesaluši stiklam. Neatbilstošas kvalitātes stikla tīrītāji var redzamību padarīt vēl sliktāku situācijā, kad Jums tie būs visvairāk nepieciešami, turklāt tie var arī sabojāt vējstiklu. Tādēļ iesakām savlaicīgi nomainīt nolietotus vējstikla tīrītājus, vismaz reizi gadā.
 • Iesakām mainīt automobiļa vējstiklu, ja vadītāja skatu laukā ir vairāk nekā 2 plaisas, vai arī plaisa ir lielāka par 15 mm. Nodilis vējstikls ievērojami samazina redzamību pretsaules gadījumā, tādēļ pārāk nolietotu stiklu ir ieteicams nomainīt. Vējstikla maiņa ir sarežģīts darbs, kas būtu jāuztic tikai profesionāļiem.
 • Pirms ziemas pārbaudiet iedarbināšanas akumulatoru pie Amserv.
 • Pārbaudiet priekšējos lukturus. Plaisas vai iesitumi var izraisīt pretimbraucēju apžilbināšanu vai gaismas efektivitātes un līdz ar to arī Jūsu redzamības samazināšanos. Blāvs vai oksidējies reflektors samazina gaismas efektivitāti. Pārāk augstu noregulēti lukturi apžilbina pārējos satiksmes dalībniekus, savukārt pārāk zemu noregulēti samazina redzamību. Stiprinājumiem un regulēšanas mehānismiem jābūt veseliem, lai novērstu lukturu/ gaismas stara vibrāciju. Nomainiet nestrādājošas spuldzes. Iesakām cimdu novietnē glabāt rezerves spuldzītes.
 • Bremžu disku un kluču nodilums lielā mērā ir atkarīgs no auto vadīšanas stila un ikdienas maršruta – pilsēta vai šoseja un citiem lietošanas apstākļiem.
 • Amortizatoru stāvoklis ietekmē bremžu efektivitāti, automašīnas stabilitāti uz ceļa un vadāmību, riepu nodilumu un vadītāja komfortu. Tajā pašā laikā jāpatur prātā, ka amortizatoru nodilumu ietekmē braukšanas stils un ceļa apstākļi.
 • Pērkot riepas, pārliecinieties, vai izvēlētais riepu izmērs atbilst ražotāja noteiktajam.
 • Pārliecinieties, vai riepu spiediens atbilst PEUGEOT noteiktajiem standartiem. Pārliecinieties, ka protektora dziļums atbilst vietējiem noteikumiem.
 • Lai daļiņu filtrs darbotos optimāli, izmantojiet servisa grāmatā ieteiktās motoreļļas. Dzinēja eļļošanas sistēmā un degvielā ir aizliegts izmantot piedevas – tīrīšanas līdzekļus un citas vielas, ja to nav ieteicis vai norādījis citādi ražotājs.